Mo
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:55- 7:40          
1 8:00- 8:45   4Tae-3/3,4Tks-3/4,4Tm-3/9,4Tgr-4/5 j.franc_drug 41
2pzG-2/3,2guG-2/7,2sG-3/6,2oG-3/5,2mG-3/5,2eG-3/5 j.franc_drug 41a
2Tpz-2/3,2Tm-3/5,2Te-3/5 j.franc_drug 32b
 
2 8:55- 9:40     4Ti-2/2 Prac.Graf.Ko 32b
3Tf-2/3 praktyka zaw prakt_2
 
3 9:50-10:35 3Tf-2/2 Prac.Syst.Op 32b
3Ti-1/2 Prac.Syst.Op 32b
4Ti-2/2 Prac.Graf.Ko 32b
3Tf-2/3 praktyka zaw prakt_2
 
4 10:45-11:30       3Tf-2/3 praktyka zaw prakt_2
 
5 11:50-12:35 4Tf-2/2 Prac.Graf.Ko 32b
4Tf-2/2 Prac.Graf.Ko 32b
  3Tf-2/3 praktyka zaw prakt_2
1Tf-2/2 Syst.operac. 32b
6 12:45-13:30 4Tf-2/2 Prac.Graf.Ko 32b
3Tf-1/2 Prac.Syst.Op 32b
1Ti-2/2 Prac.SO(20) 32b
3Tf-2/3 praktyka zaw prakt_2
4Tf-2/2 Graf.komp. 32b
7 13:40-14:25 3Ti-2/2 Prac.Syst.Op 32b
1Ti-2/2 Syst.operac. 32b
1Ti-2/2 Prac.SO(20) 32b
4Ti-2/2 Graf.komp. 32b
4Ti-2/2 Prac.Graf.Ko 32b
8 14:35-15:20 2Tpz-2/3,2Tm-3/5,2Te-3/5 j.franc_drug 32b
1Tf-2/2 Prac.SO(20) 32b
1Teg-1/4,1Tkz-2/3,1Ti-3/5,1Tm-3/5 j.franc_drug 49
2pzG-2/3,2guG-2/7,2sG-3/6,2oG-3/5,2mG-3/5,2eG-3/5 j.franc_drug 32b
1Teg-1/4,1Tkz-2/3,1Ti-3/5,1Tm-3/5 j.franc_drug 32b
9 15:25-16:10   1Tf-2/2 Prac.SO(20) 32b
    3Tgr-3/5,3Tm-3/5,3Tf-3/5,3Teu-3/7,3Tks-3/5 j.franc_drug 41a
Obowiązuje od: 28.09.2020r.
Drukuj plan
wygenerowano 27.09.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum