2mG 2Technik mechatronik
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:55- 7:40          
1 8:00- 8:45   j.niem_drugi-4/5 MA 93a
j.niem_drugi-5/5 SW 103p
j.franc_drug-3/5 #f02 41a
j.niem_drugi-4/5 MA 93a
  Prac.podst.m-1/3 ZL 83b
Prac.podst.m-2/3 BN 050
Prac.podst.m-3/3 K_ 007p
2 8:55- 9:40   w-f-1/2 SO s_gimn2
w-f-2/2 Bi s_gimn1
matematyka DY 55   Prac.podst.m-1/3 ZL 83b
Prac.podst.m-2/3 BN 050
Prac.podst.m-3/3 K_ 007p
3 9:50-10:35 wych.rodz. MH 55 j.polski KN 70 Urz.iSyst.me-1/2 TM 83a
Urz.iSyst.me-2/2 TP 86
Prac.TiKm-1/3 EG 41
Prac.TiKm-2/3 TG 53
Prac.TiKm-3/3 WB 80
Prac.podst.m-1/3 ZL 83b
Prac.podst.m-2/3 BN 050
Prac.podst.m-3/3 K_ 007p
4 10:45-11:30 religia PZ 45 j.polski KN 70 Urz.iSyst.me-1/2 TM 83a
Urz.iSyst.me-2/2 TP 86
Prac.TiKm-1/3 EG 41
Prac.TiKm-2/3 TG 32b
Prac.TiKm-3/3 WB 80
Prac.podst.m-1/3 ZL 83b
Prac.podst.m-2/3 BN 050
Prac.podst.m-3/3 K_ 007p
5 11:50-12:35 r_fizyka PG 49 j.angielski-1/2 KT 41a
j.angielski-2/2 M4 201p
w-f-1/2 SO s_sil
w-f-2/2 Bi s_ts2
Urz.iSyst.me-1/2 TM 83a
Urz.iSyst.me-2/2 TP 86
r_fizyka PG 43
6 12:45-13:30 Podst.mechat-1/2 ZL 83b
Podst.mechat-2/2 DK 050
religia PZ 92 w-f-1/2 SO s_ts1
w-f-2/2 Bi s_sil
Urz.iSyst.me-1/2 TM 83a
Urz.iSyst.me-2/2 TP 86
j.polski KN 70
7 13:40-14:25 praktyka zaw-1/3 041
praktyka zaw-2/3 KJ prakt_2
praktyka zaw-3/3 TP 007p
zaj. z wych. KN 70 j.angielski-1/2 KT 41a
j.angielski-2/2 M4 90
Podst.mechat-1/2 ZL 83b
Podst.mechat-2/2 DK 050
u_hist.i sp. RL 41
8 14:35-15:20 praktyka zaw-1/3 041
praktyka zaw-2/3 KJ prakt_2
praktyka zaw-3/3 TP 007p
r_matematyka DY 49 Podst.mechat-1/2 ZL 83b
Podst.mechat-2/2 DK 050
j.franc_drug-3/5 #f02 32b matematyka DY 49
9 15:25-16:10 praktyka zaw-1/3 041
praktyka zaw-2/3 KJ prakt_2
praktyka zaw-3/3 TP 007p
TiKMechan.-1/2 EG 41
TiKMechan.-2/2 CU 87
    j.niem_drugi-5/5 SW 103p
10 16:15-17:00 praktyka zaw-1/3 041
praktyka zaw-2/3 KJ prakt_2
praktyka zaw-3/3 TP 007p
       
Obowiązuje od: 21.09.2020r. Proszę śledzić
Drukuj plan
wygenerowano 2020-09-21
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum