3Teu 3Technik elektryk/awionik
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:55- 7:40          
1 8:00- 8:45   Prac.EliEl-1/4 WK 84
Prac.EliEl-2/4 WP 84a
Obsł_st.pow.-3/4 SN aero_k
Obsł_st.pow.-4/4 DC aero
w-f-4/4 AK s_sil   w-f-1/4 AK s_ts1
BiE_st.pow.-4/4 WG 107
2 8:55- 9:40   Prac.EliEl-1/4 WK 84
Prac.EliEl-2/4 WP 84a
Obsł_st.pow.-3/4 SN aero_k
Obsł_st.pow.-4/4 DC aero
matematyka SE 101 j.angielski-4/4 BJ 103a w-f-1/4 AK s_ts1
BiE_st.pow.-4/4 WG 107
3 9:50-10:35 Prac.MEIEl.-1/4 85
Prac.MEIEl.-2/4 S_ 85a
PTiKMechan.-4/4 CU 87
Prac.EliEl-1/4 WK 84
Prac.EliEl-2/4 WP 84a
Obsł_st.pow.-3/4 SN aero_k
Obsł_st.pow.-4/4 DC aero
zaj. z wych. AK 70 r_fizyka-2/7 PG 48
r_geografia-7/7 ŻY 92
j.angielski-1/4 WO 41
BiE_st.pow.-4/4 WG 107
4 10:45-11:30 Prac.MEIEl.-1/4 85
Prac.MEIEl.-2/4 S_ 85a
PTiKMechan.-4/4 CU 87
Prac.EliEl-1/4 WK 84
Prac.EliEl-2/4 WP 84a
Obsł_st.pow.-3/4 SN aero_k
Obsł_st.pow.-4/4 DC aero
religia S2 105p j.polski MR 105 j.polski MR 105
5 11:50-12:35 Prac.MEIEl.-1/4 85
Prac.MEIEl.-2/4 S_ 85a
w-f-4/4 AK s_ts1
Prac.EliEl-1/4 WK 84
Prac.EliEl-2/4 WP 84a
Obsł_st.pow.-3/4 SN aero_k
Obsł_st.pow.-4/4 DC aero
r_fizyka-2/7 PG 48
r_geografia-7/7 ŻY 03
j.angielski-1/4 WO 109p
Tech_WiKMech-4/4 WB 80
r_matematyka SE 101
6 12:45-13:30 Prac.MEIEl.-1/4 85
Prac.MEIEl.-2/4 S_ 85a
w-f-4/4 AK s_sil
Prac.EliEl-1/4 WK 84
Prac.EliEl-2/4 WP 84a
j.polski MR 105 w-f-1/4 AK s_ts2
Tech_WiKMech-4/4 WB 80
matematyka SE 101
7 13:40-14:25 Prac.MEIEl.-1/4 85
Prac.MEIEl.-2/4 S_ 85a
j.angielski-4/4 BJ 103a
  Masz elektr-1/2 J1 92
j.ang_zawod-2/2 SV 207p
PEMiUEl_G-1/4 NJ 88
PEMiUEl_G-2/4 DC 050b
Tech_WiKMech-4/4 WB 80
u_hist.i sp. AD 75
8 14:35-15:20 j.niem_drugi-4/7 A1 85   Masz elektr-1/2 J1 201p PEMiUEl_G-1/4 NJ 88
PEMiUEl_G-2/4 DC 050b
Tech_WiKMech-4/4 WB 80
religia S2 105p
9 15:25-16:10     j.ang_zawod-1/2 BJ 103a Instal.elekt-1/2 85
UEiA_st.pow.-2/2 LF 83b
j.franc_drug-3/7 #fr3 41a
10 16:15-17:00       Instal.elekt-1/2 85
UEiA_st.pow.-2/2 LF 83b
 
11 17:05-17:50       UEiA_st.pow.-2/2 LF 83b  
Obowiązuje od: 21.09.2020r. Proszę śledzić
Drukuj plan
wygenerowano 2020-09-21
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum