4Tm 4Technik mechatronik
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:55- 7:40          
1 8:00- 8:45   j.franc_drug-3/9 #fr4 41 j.ros_drugi-1/9 #ro4 202p r_geografia-7/9 #g41 106p Urz.iSyst.me-1/2 TM 83a
Urz.iSyst.me-2/2 KE 86
2 8:55- 9:40   r_geografia-7/9 #g41 106p
r_fizyka-9/9 PG 43
religia MI 107p r_geografia-7/9 #g41 106p
r_fizyka-9/9 PG 43
Urz.iSyst.me-1/2 TM 83a
Urz.iSyst.me-2/2 KE 86
3 9:50-10:35   w-f B_ s_fit j.polski R1 92 w-f B_ s_fit u_hist.i sp. PO 100
4 10:45-11:30 FP matematyka s.64 w-f B_ s_fit j.polski R1 92 Urz.iSyst.me-1/2 TM 83a
Urz.iSyst.me-2/2 KE 86
r_matematyka KM 64
5 11:50-12:35 zaj. z wych. DK 050 j.niem_drugi-4/9,5/9 #nm4 204p
j.niem_drugi-4/9,5/9 #nm4 204p
matematyka KM 64 j.ang_zawod-1/2 M4 104p
j.angielski-2/2 BJ 103a
KWPSMechatro-1/2 WD 109p
Mikro.syst.s-2/2 MT 76
6 12:45-13:30 matematyka KM 64   matematyka KM 64 j.ang_zawod-1/2 M4 104p
j.ang_zawod-2/2 _B 88
KWPSMechatro-1/2 WD 109p
Mikro.syst.s-2/2 MT 76
7 13:40-14:25 Pipdz.gosp. IP 74   j.angielski-1/2 MG 201p
j.angielski-2/2 BJ 103a
Mikro.syst.s-1/2 MT 76
KWPSMechatro-2/2 WD 109p
Prac.UiSMech-1/3 86
Prac.UiSMech-2/3 DK 050
Prac.UiSMech-3/3 KJ 82
8 14:35-15:20 Mikro.syst.s-1/2 MT 76
j.ang_zawod-2/2 _B 206p
    Mikro.syst.s-1/2 MT 76
KWPSMechatro-2/2 WD 109p
Prac.UiSMech-1/3 86
Prac.UiSMech-2/3 DK 050
Prac.UiSMech-3/3 KJ 82
9 15:25-16:10 j.angielski-1/2 MG 201p
Mikro.syst.s-2/2 MT 76
      Prac.UiSMech-1/3 86
Prac.UiSMech-2/3 DK 050
Prac.UiSMech-3/3 KJ 82
10 16:15-17:00 FP j.polski s.70       Prac.UiSMech-1/3 86
Prac.UiSMech-2/3 DK 050
Prac.UiSMech-3/3 KJ 82
Obowiązuje od: 05.10.2020r.
Drukuj plan
wygenerowano 12.10.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum