Nabór 2017/2018
 
/*Zamknij
*/
 
 

TECHNIKUM NR 1

(cykl kształcenia 4 lata)

 • - technik górnictwa podziemnego
 • - technik elektryk
 • - technik mechanik
 • - technik mechatronik
 • - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • - technik informatyk
 • - technik pojazdów samochodowych
 • - technik spedytor
 • - technik spedytor - oddział mistrzostwa sportowego
  sekcja lekkoatletyka /NOWY KIERUNEK/
 • - technik chłodnictwa i klimatyzacji
 • - technik automatyk /NOWY KIERUNEK/
 • BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

  (cykl kształcenia 3 lata)

  • - mechatronik/NOWY KIERUNEK/
  • - mechanik pojazdów motocyklowych /NOWY KIERUNEK/
Rozwiń

Kierunki kształcenia

2017-04-30

K I E R U N K I     K S Z T A Ł C E N I A    N A   R O K   S Z K O L N Y   2017/2018

T E C H N I K U M    N R  1   i m . S t a n i s ł  a w a  S t a s z i c a

(cykl kształcenia – 4 lata)

 

Technik górnictwa podziemnegouczeń zdobywa wiedzę z dziedziny górnictwa, geologii, procesów rozdrabniania i klasyfikacji kopalin. Ponadto zdobywa umiejętności planowania, nadzoru procesów produkcyjnych oraz przygotowania dokumentacji techniczno-ruchowej zakładów górniczych. Nadzoruje przestrzeganie zasad prawa geologicznego i górniczego oraz BHP.
Absolwent może być zatrudniony w kopalniach węgla kamiennego i zakładach górniczych. 

Technik elektryk  SPECJALIZACJA: URZĄDZENIA GÓRNICTWA PODZIEMNEGO   uczeń  zdobywa  wiedzę  
i umiejętności  w  zakresie  budowy i działania maszyn i urządzeń elektrycznych, energoelektrycznych, poznaje podstawy techniki, elektroniki i automatyki, użytkowania i obsługi urządzeń elektronicznych oraz dodatkowo specyfikę działania elektrycznych maszyn
i urządzeń górnictwa podziemnego.
Zdobyta specjalizacja daje możliwość pracy w górnictwie. 

Technik mechanik SPECJALIZACJA: URZĄDZENIA GÓRNICTWA PODZIEMNEGO -  organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną. Zajmuje się również oprogramowaniem dokumentacji technicznej. Absolwent kończący szkołę może podejmować pracę w przemyśle maszynowym, budownictwie, górnictwie, transporcie, rolnictwie itp.
 Zdobyta specjalizacja daje możliwość pracy w górnictwie. 

Technik mechatronik – uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności z dziedziny mechatroniki, będącej nową interdyscyplinarną specjalnością, która łączy trzy kierunki: mechanikę, elektronikę i informatykę. Jest zawodem umożliwiającym rozwijanie zainteresowań w kierunkach automatyzacji procesów produkcyjnych robotyki, programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, mechatroniki pojazdów samochodowych. 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – to zawód, umożliwiający specjalizację z energetyki wodnej, wiatrowej, geotermalnej oraz wodorowej. To kierunek z przyszłością, ponieważ realizowanych jest coraz więcej inwestycji, które wykorzystują kolektory słoneczne, pompy ciepła i inne urządzenia energetyki odnawialnej. W ciągu najbliższych lat zapotrzebowanie rynku pracy na techników energetyki odnawialnej będzie wykazywało zauważalną i dynamiczną tendencję rosnącą. 

Technik informatyk - charakteryzuje się dużą mobilnością, można go wykonywać wszędzie  tam,  gdzie  jest wprowadzona  informatyzacja.  Zawód obejmuje  eksploatację  sprzętu  komputerowego i oprogramowania, a także instalację, przeglądy, konserwację oraz naprawę komputerów, urządzeń peryferyjnych i sieciowych. Do obowiązków zawodowych należy administrowanie bazami danych, nadzorowanie pracy sieci komputerowych i sprzętu.

Technik pojazdów samochodowych  – jest kontynuacją zawodu mechanik samochodowy, uczeń zdobywa umiejętności i wiedzę
w zakresie budowy, diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. Absolwent może być zatrudniony w zakładach naprawczych, stacjach obsługi pojazdów, salonach sprzedaży samochodów oraz fabrykach produkujących podzespoły samochodowe oraz konkretne modele samochodów.

Technik spedytor  –  organizuje    transport    kolejowy,    samochodowy,    wodny    lub    lotniczy    towarów    w   ruchu krajowym, jak i międzynarodowym. Zajmuje się opracowywaniem dokumentacji przewozowej i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku lub załadunku towarów. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia cła.

Technik spedytor -  oddział mistrzostwa sportowego sekcja lekkoatletyka  /NOWY KIERUNEK/  jest specjalistą z zakresu spedycji. Ma możliwość doskonalenia  swoich umiejętności sportowych z zakresu lekkoatletyki, poprzez: zajęcia treningowe na stadione; naukę oraz doskonalenie biegów, skoków i rzutów. Zajęcia są prowadzonone przez wykwalifikowaną kadrę trenerską.

Technik chłodnictwa i klimatyzacji - posiada uprawnienia do montowania, uruchamiania i obsługi absorpcyjnych lub sprężarkowych urządzeń chłodniczych tj. chłodziarki, zamrażarki, szafy i lady chłodnicze, chłodnie oraz urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach i pojazdach.
Absolwent prowadzi bieżącą konserwację i naprawę urządzeń chłodniczych
i klimatyzacyjnych oraz przeprowadza ocenę ich pracy. Dodatkowo może projektować proste obiekty mechaniczne oraz sporządzać dokumentacje konstrukcyjne urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Technik automatyk  /NOWY KIERUNEK/ - jest specjalistą, którego zadania zawodowe polegają na montowaniu, użytkowaniu, konserwacji i naprawie urządzeń i systemów automatyki przemysłowej. Technik automatyk, może wykonywać prace na stanowisku operatora, diagnosty, i konserwatora urządzeń i systemów automatyki, oraz operatora maszyn manipulacyjnych. Jego praca odbywa się główniew dobrze wyposażonych, estetycznych warsztatach, halach produkcyjnych, laboratoriach, a także na liniach produkcyjnych w zaumatyzowanych zakładach i fabrykach.
 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 im. Stanisława Staszica

(cykl kształcenia – 3 lata)
 

Mechatronik /NOWY KIERUNEK/ - montuje, uruchamia, użytkuje, konserwuje i naprawia urządzenia oraz systemy mechatroniczne, wykorzystując wiedzę związana z mechaniką, energoelektroniką, informatyką, pneumatyką, hydrauliką, robotyką, techniką mikroprocesorową i automatyką.  Zawód stwarza duże możliwości zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Jest to, wegług prognoz specjalistów "zawód przyszłości". Absolwent może pracować jako: operator, monter, konserwator, diagnosta urządzeń mechatronicznych; kontroler jakości, brygadzista w dziale produkcyjnym oraz serwisowo - naprawczym.

Mechanik pojazdów motocyklowych /NOWY KIERUNEK/  – zajęcia praktyczne zapewnia szkoła, uczeń wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze pojazdów jednośladowych m.in. motocykli, motocykli z przyczepami, motorowerów, skuterów oraz ich zespołów. Ponadto kontroluje stan techniczny motocykli, oraz reguluje i spradza działanie pojazdu jako całości. Wykonuje prace związane z diagnostyką podzespołów i zespołów motocykli.

NASZE ATUTY:

 • Nauka w systemie jednozmianowym
 • Łatwy dojazd - budynek w pobliżu przystanku “Bazylika św. Antoniego” i węzła komunikacyjnego “Plac Wolności”, dworzec PKP
 • Odpowiednio długie przerwy - czas na śniadanie i inne sprawy związane ze szkołą
 • Bufet oferujący m. in. obiady
 • Budynek przed zajęciami popołudniowymi gruntownie posprzątany
 • Koła zainteresowań: fotograficzne, żeglarskie, informatyczne, kreślarskie, turystyczne, teatralne, klub europejski “Roger”, elektryczno – elektroniczne oraz inne
 • Aula - sala multimedialna
 • Czytelnia, świetlica z komputerami i dostępem do internetu
 • Szkoła posiada salę gimnastyczną, siłownię, boiska sportowe
 • Organizowane są dodatkowe zajęcia sportowe w szkole i na terenie MOSiR-u
 • Muzeum szkolne
 • Współpraca z partnerskimi szkołami za granicą
 • Uczniowie wydają gazetkę szkolną „Tygielnik”
 • Łatwy kontakt z nauczycielami – godziny konsultacji
 • Liczne osiągnięcia naukowe i sportowe uczniów
 • Wysoko wykwalifikowani nauczyciele
 • Radiowęzeł


 • Ważne: Ta strona używa plików cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie cookie. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia