Nabór 2017/2018
 
/*Zamknij
*/
 
 

TECHNIKUM NR 1

(cykl kształcenia 4 lata)

 • - technik górnictwa podziemnego
 • - technik elektryk
 • - technik mechanik
 • - technik mechatronik
 • - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • - technik informatyk
 • - technik pojazdów samochodowych
 • - technik spedytor
 • - technik spedytor - oddział mistrzostwa sportowego
  sekcja lekkoatletyka /NOWY KIERUNEK/
 • - technik chłodnictwa i klimatyzacji
 • - technik automatyk /NOWY KIERUNEK/
 • BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

  (cykl kształcenia 3 lata)

  • - mechatronik/NOWY KIERUNEK/
  • - mechanik pojazdów motocyklowych /NOWY KIERUNEK/
Rozwiń

Kierunki kształcenia

2018-02-28

K I E R U N K I     K S Z T A Ł C E N I A    N A   R O K   S Z K O L N Y   2018/2019

T E C H N I K U M    N R  1   i m . S t a n i s ł  a w a  S t a s z i c a

(cykl kształcenia – 4 lata)

 

Technik górnictwa podziemnegouczeń zdobywa wiedzę z dziedziny górnictwa, geologii, procesów rozdrabniania i klasyfikacji kopalin. Ponadto zdobywa umiejętności planowania, nadzoru procesów produkcyjnych oraz przygotowania dokumentacji techniczno-ruchowej zakładów górniczych. Nadzoruje przestrzeganie zasad prawa geologicznego i górniczego oraz BHP.
Absolwent może być zatrudniony w kopalniach węgla kamiennego i zakładach górniczych PGG Sp.z o.o.
oraz JSW S.A. 

Technik elektryk  SPECJALIZACJA: URZĄDZENIA GÓRNICTWA PODZIEMNEGO   uczeń  zdobywa  wiedzę  
i umiejętności  w  zakresie  budowy i działania maszyn i urządzeń elektrycznych, energoelektrycznych, poznaje podstawy techniki, elektroniki i automatyki, użytkowania i obsługi urządzeń elektronicznych oraz dodatkowo specyfikę działania elektrycznych maszyn
i urządzeń górnictwa podziemnego.
Zdobyta specjalizacja daje możliwość pracy w górnictwie PGG Sp.z o.o oraz JSW S.A.

Technik mechanik SPECJALIZACJA: URZĄDZENIA GÓRNICTWA PODZIEMNEGO -  organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną. Zajmuje się również oprogramowaniem dokumentacji technicznej. Absolwent kończący szkołę może podejmować pracę w przemyśle maszynowym, budownictwie, górnictwie, transporcie, rolnictwie itp.
Zdobyta specjalizacja daje możliwość pracy w górnictwie PGG Sp.z o.o oraz JSW S.A.

Technik mechatronik – uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności z dziedziny mechatroniki, będącej nową interdyscyplinarną specjalnością, która łączy trzy kierunki: mechanikę, elektronikę i informatykę. Jest zawodem umożliwiającym rozwijanie zainteresowań w kierunkach automatyzacji procesów produkcyjnych robotyki, programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, mechatroniki pojazdów samochodowych. 
Możliwość pracy w górnictwie PGG Sp.z o.o oraz JSW S.A.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – to zawód, umożliwiający specjalizację z energetyki wodnej, wiatrowej, geotermalnej oraz wodorowej. To kierunek z przyszłością, ponieważ realizowanych jest coraz więcej inwestycji, które wykorzystują kolektory słoneczne, pompy ciepła i inne urządzenia energetyki odnawialnej. W ciągu najbliższych lat zapotrzebowanie rynku pracy na techników energetyki odnawialnej będzie wykazywało zauważalną i dynamiczną tendencję rosnącą. 

Technik informatyk - charakteryzuje się dużą mobilnością, można go wykonywać wszędzie  tam,  gdzie  jest wprowadzona  informatyzacja.  Zawód obejmuje  eksploatację  sprzętu  komputerowego i oprogramowania, a także instalację, przeglądy, konserwację oraz naprawę komputerów, urządzeń peryferyjnych i sieciowych. Do obowiązków zawodowych należy administrowanie bazami danych, nadzorowanie pracy sieci komputerowych i sprzętu.

Technik pojazdów samochodowych  – jest kontynuacją zawodu mechanik samochodowy, uczeń zdobywa umiejętności i wiedzę
w zakresie budowy, diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. Absolwent może być zatrudniony w zakładach naprawczych, stacjach obsługi pojazdów, salonach sprzedaży samochodów oraz fabrykach produkujących podzespoły samochodowe oraz konkretne modele samochodów.
Szkoła posiada umowę o współpracy z firmą Stawowy Rybnik - Hyundai umożliwiającą praktykę zawodową oraz zatrudnienie.

Technik spedytor  –  organizuje    transport    kolejowy,    samochodowy,    wodny    lub    lotniczy    towarów    w   ruchu krajowym, jak i międzynarodowym. Zajmuje się opracowywaniem dokumentacji przewozowej i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku lub załadunku towarów. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia cła. Dodatkowo zapewniamy: wykwalifikowaną kadrę trenerską, codzienne zajęcia treningowe na stadionie, naukę oraz doskonalenie biegów, skoków, rzutów, letnie i zimowe wyjazdy obozowe.

Technik spedytor - oddział mistrzostwa sportowego sekcja lekkoatletyka. Organizuje    transport    kolejowy,  samochodowy,    wodny    lub    lotniczy    towarów    w   ruchu krajowym, jak i międzynarodowym. Zajmuje się opracowywaniem dokumentacji przewozowej i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku lub załadunku towarów.

Technik automatyk - jest specjalistą, którego zadania zawodowe polegają na montowaniu, użytkowaniu, konserwacji i naprawie urządzeń i systemów automatyki przemysłowej. Technik automatyk, może wykonywać prace na stanowisku operatora, diagnosty, i konserwatora urządzeń i systemów automatyki, oraz operatora maszyn manipulacyjnych. Jego praca odbywa się główniew dobrze wyposażonych, estetycznych warsztatach, halach produkcyjnych, laboratoriach, a także na liniach produkcyjnych w zaumatyzowanych zakładach i fabrykach.

Technik awionik /NOWY KIERUNEK/ - wykonuje prace pomiarowe, instalacyjno - montażowe, konserwacyjno-naprawcze i renowacyjne samolotowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, posługując się dokumentacją techniczną i instrukcjami przeglądowymi, a także narzędziami monterskimi, ślusarskimi i specjalnymi oraz elektryczną i elektroniczną aparaturą kontrolno - pomiarową w celu diagnozowania stanu technicznego instalacji i urządzeń awioniki pokładowej.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 im. Stanisława Staszica

(cykl kształcenia – 3 lata)
 

Mechanik - monter maszyn i urządzeń /NOWY KIERUNEK/ - zajęcia praktyczne zapewnia szkoła, uczeń zdobywa umiejętności robotnika wykwalifikowanego w zakresie mechanika - montera maszyn i urządzeń górniczych. Wykonuje przeglądy, konserwacje i naprawy różnego rodzaju maszyn i urządzeń. Sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń, kontroluje, reguluje, przeprowadza próby po naprawach. Zajmuje się konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych szczególnie górnictwa podziemnego.
Zdobyta specjalizacja daje możliwość pracy w górnictwie PGG Sp.z o.o oraz JSW S.A.

Elektromechanik pojazdów samochodowych /NOWY KIERUNEK/  – diagnozuje i naprawia systemy sterowania silnikiem oraz ukłądy bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Instaluje i uruchamia w samochodzie elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące, zabezpieczające i sygnalizacyjne. Absolwent może podejmować pracę w zakładach naprawy pojazdów samochodowych, stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych, autoryzowanych stacjach obsługi samochodów, zakładach, w których produkowane są pojazdy samochodowe oraz ich części, placówkach handlowych. Zajęcia praktyczne zapewnia szkoła.

NASZE ATUTY:

 • Nauka w systemie jednozmianowym
 • Łatwy dojazd - budynek w pobliżu przystanku “Bazylika św. Antoniego” i węzła komunikacyjnego “Plac Wolności”, dworzec PKP
 • Odpowiednio długie przerwy - czas na śniadanie i inne sprawy związane ze szkołą
 • Bufet oferujący m. in. obiady
 • Budynek przed zajęciami popołudniowymi gruntownie posprzątany
 • Koła zainteresowań: fotograficzne, żeglarskie, informatyczne, kreślarskie, turystyczne, teatralne, klub europejski “Roger”, elektryczno – elektroniczne oraz inne
 • Aula - sala multimedialna
 • Czytelnia, świetlica z komputerami i dostępem do internetu
 • Szkoła posiada salę gimnastyczną, siłownię, boiska sportowe
 • Organizowane są dodatkowe zajęcia sportowe w szkole i na terenie MOSiR-u
 • Muzeum szkolne
 • Współpraca z partnerskimi szkołami za granicą
 • Uczniowie wydają gazetkę szkolną „Tygielnik”
 • Łatwy kontakt z nauczycielami – godziny konsultacji
 • Liczne osiągnięcia naukowe i sportowe uczniów
 • Wysoko wykwalifikowani nauczyciele
 • Radiowęzeł


 • Ważne: Ta strona używa plików cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie cookie. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia