ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego dwóch uczelni:

Cytat
Najsmutniej nie tam, gdzie śmiech zakazany, lecz tam, gdzie obowiązkowy.
Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Rodzice!

Poniżej znajdują się programy oraz podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021. 

K L A S Y  I
Podręczniki dla absolwentów Szkoły Podstawowej

Mechanik – monter maszyn i urządzeń - Szkoła Branżowa
Elektromechanik pojazdów samochodowych- Szkoła Branżowa
Technik automatyk
Technik awionik
Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Technik elektryk
Technik górnictwa podziemnego
Technik informatyk
Technik mechatronik
Technik mechanik
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technik pojazdów samochodowych
Technik spedytor

K L A S Y  II  (po szkole podstawowej)

Technik automatyk
Technik awionik
Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Technik elektryk
Technik górnictwa podziemnego
Technik informatyk
Technik mechatronik
Technik mechanik
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technik pojazdów samochodowych
Technik spedytor

K L A S Y  II  (po gimnazjum)

Technik automatyk
Technik awionik
Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Technik elektryk
Technik górnictwa podziemnego
Technik informatyk
Technik mechatronik
Technik mechanik
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technik pojazdów samochodowych
Technik spedytor
- Mechanik monter maszyn i urządzeń
- Elektromechanik pojazdów samochodowych


K L A S Y  III  

Technik automatyk
- Technik awionik
- Technik elektryk
Technik górnictwa podziemnego
Technik informatyk
Technik mechatronik
- Technik mechanik
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technik pojazdów samochodowych
Technik spedytor
Mechanik  - monter maszyn i urządzeń
- Elektromechanik pojazdów samochodowych

K L A S Y  IV

Technik automatyk
Technik elektryk
Technik górnictwa podziemnego
Technik informatyk
Technik mechatronik
Technik mechanik
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technik pojazdów samochodowych
Technik spedytor

Wróć do strony głównej

PARTNERZY