Nabór 2017/2018
 
/*Zamknij
*/
 
 

TECHNIKUM NR 1

(cykl kształcenia 4 lata)

 • - technik górnictwa podziemnego
 • - technik elektryk
 • - technik mechanik
 • - technik mechatronik
 • - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • - technik informatyk
 • - technik pojazdów samochodowych
 • - technik spedytor
 • - technik spedytor - oddział mistrzostwa sportowego
  sekcja lekkoatletyka /NOWY KIERUNEK/
 • - technik chłodnictwa i klimatyzacji
 • - technik automatyk /NOWY KIERUNEK/
 • BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

  (cykl kształcenia 3 lata)

  • - mechatronik/NOWY KIERUNEK/
  • - mechanik pojazdów motocyklowych /NOWY KIERUNEK/
Rozwiń

Pedagog

2018-09-06

Pedagog Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku:


Lach Monika - pedagog, psycholog
Kuwaczka Barbara - pedagog, doradca zawodowy 

Monika Lach

e-mail: m.lach@zstrybnik.pl

gabinet nr. 44 (I piętro)

Poniedziałek: 9.00 - 14.15
 

Wtorek:         16.15 - 18.15
 

Środa:            9.00  -14.15

 

Czwartek:      9.00 - 13.15


Piątek:          9.00 - 14.15


Barbara Kuwaczka

e-mail: b.kuwaczka@zstrybnik.pl

gabinet nr. 3 (parter)
 

Poniedziałek: 8.30  -12.00

Wtorek:         10.00 - 18.00

Środa:            8.30  -12.00
 

Czwartek:      8.30  -12.00

Piątek:           8.30  -12.00

 

 
Nasza oferta:

Pedagodzy serdecznie zapraszają wszystkich chętnych uczniów do kontaktu indywidualnego, pani Monika Lach w gabinecie 44, pani Barbara Kuwaczka w gabinecie 3a. 


Pedagog Szkolny zajmuje się:

 • Rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniem przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Podejmowanie działań profilaktyczno - wychowawczych wynikających z programów wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
 • Wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły.
 • Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
 • Współdziałanie z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie statutu szkoły lub prawa).
 • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

Uczniu!!!

 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem;
 • chcesz porozmawiać o ważnych dla Ciebie sprawach;
 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś osamotniony;
 • potrzebujesz pomocy w odnalezieniu rozwiązań w trudnych sytuacjach;
 • masz trudności edukacyjne i chcesz im zaradzić;
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem;
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej;
 • zastanawiasz się nad sobą i swoją drogą życiową lub edukacyjną;
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić; Serdecznie zapraszamy również rodziców naszych uczniów do rozmów, które mogą pomóc Państwu w wychowaniu i kształtowaniu swoich dzieci do dojrzałości.

Rodzicu!!!

 • masz problemy wychowawcze ze swoim dzieckiem;
 • chcesz mu pomóc, ale nie wiesz jak;
 • Twoje dziecko nie chodzi regularnie do szkoły;
 • zauważyłeś, coś dzieje się z nim niedobrego…
 • nie potrafisz z nim już rozmawiać.

  Przyjdź – postaramy się pomóc!!!


Ważne: Ta strona używa plików cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie cookie. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia