Technikum oraz zasadnicza szkoła zawodowa | Szkoła Policealna dla dorosłych
 
Zamknij
 
 
Zapraszamy do naszej szkoły

TECHNIKUM NR 1 (cykl kształcenia 4 lata)
na kierunki:
- technik górnictwa podziemnego
- technik elektryk (specjalizacja: urządzenia górnictwa podziemnego )
- technik mechatronik
- technik pojazdów samochodowych
- technik informatyk
- technik spedytor
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej /NOWY KIERUNEK/
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1
- zawód górnik eksploatacji podziemnej
- zawód mechanik - monter maszyn i urządzeń górniczych /NOWY KIERUNEK/
SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH NR 1
/SZKOŁA WIECZOROWA/
na kierunki:
- technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 3 semestry
- technik elektroniki i informatyki medycznej – 4 semestry
- technik wiertnik – 4 semestry
- technik geolog – 4 semestry
- technik informatyk – 4 semestry

Rozwiń

Plan lekcji

2014-03-11