Wyniki I etapu Konkursu Gwarowego „GODKA KU SZKUBANIU”

Do finału, który odbędzie się 5 grudnia podczas akademii z okazji Święta Szkoły zakwalifikowali się:
– Martyna Cieśla i Barbara Klingberg (klasa 2Tl)
– Jakub Dworowy (klasa 1Ts)
– Rafał Gamza i Wojciech Zimończyk (klasa 2Ts)
– Mateusz Podleśny, Robert Psota i Maciej Węgrzyk (klasa 1Te)
– Daria Tkocz (klasa 2Tp)
Wszystkich pozostałych uczestników zapraszamy na uroczystość wręczenia wyróżnień i dyplomów za udział w poniedziałek 1 grudnia o godzinie 14:20 do Sali 92.

PROJEKT SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY „STANISŁAW STASZIC – ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ” I EDYCJA 2014/ 2015

CELE KONKURSU:

1) Upowszechnianie wiedzy o patronie szkoły wśród młodzieży;
2) Rozwijanie twórczej aktywności;
3) Kształtowanie umiejętności gromadzenia i selekcjonowania informacji.
REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas II technikum.

2. Reprezentanci klas drugich w trzyosobowych drużynach przygotowują plakat i jednominutową prezentację, nawiązujące treścią i tematyką do biografii S. Staszica. Na plakacie należy uwzględnić logo, emblematy lub atrybuty Zespołu Szkół Technicznych.
3. Konkurs odbędzie się 1 grudnia 2014 r. w dwóch etapach:
a) w pierwszym uczniowie drużynowo odpowiadają na pytania związane z biografią S. Staszica. Ponadto muszą zaprezentować przygotowany wcześniej plakat, nawiązujący treścią/tematyką do życia i twórczości patrona szkoły.
b) drugi etap to finał, do którego przechodzą trzy drużyny z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w pierwszym etapie. Finał to przede wszystkim kalambury.
4. Jury oceni plakat według następujących kryteriów:
a) pomysłowość;
b) walory artystyczne;
c) wartość merytoryczna;
d) umiejętne połączenie ZST ze S. Staszicem.

4. Bibliografia:
– „Rybnickie Zeszyty Nauczycielskie”14/2008.;
– Monografia ZST;
– fragment „Przestróg dla Polski”z podręcznika do j. polskiego: Janus-Sitarz A., Kołcz B., Bobiński W., Barwy epok 1. Kultura i literatura.
– własne źródła internetowe (z uwzględnieniem ciekawostek!!!)
5. Zgłoszenia grup do 21 listopada przyjmują p. Krzysztof Naściszewski oraz p. Marcin Nowakowski.