Kazimierz Kutz

16.02.1929—18.12.2018
Wybitny reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta.
Urodził się 16 lutego 1929 w Szopienicach na Śląsku. Zmarł 18 grudnia 2018 w Warszawie. click

KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI ADAMA MICKIEWICZA

24 grudnia 2018 roku przypada
220 rocznica urodzin Adama Mickiewicza.

Z tej okazji zapraszamy do udziału w konkursie wiedzy o życiu
i twórczości romantycznego wieszcza. Konkurs sprawdza znajomość faktów z życia Adama Mickiewicza, umiejętność rozpoznawania
oraz interpretacji dzieł poety, a także zdolności kreatywne uczestników. Jest konkursem drużynowym, wymaga więc pracy zespołowej, uczy honorowej rywalizacji, mobilizuje do korzystania
z różnych źródeł wiedzy.

Zasady organizacyjne:
I Etap wstępny

  1. Ogłoszenie terminu konkursu – ( styczeń 2019.)
  2. Rekrutacja trzyosobowych drużyn.
  3. Zgłoszenie drużyny do konkursu ( u polonistów – do 15 grudnia 2018 r. )II Przygotowania przedkonkursowe drużyn
  1. Ustalenie nazwy i logo drużyny, inspirowanych twórczością Mickiewicza.
  2. Przygotowanie scenki pantonimicznej, ilustrującej fragment wybranego utworu.
  3. Przygotowanie trzech cytatów z dzieł Adama Mickiewicza – zadań dla drużyny przeciwnej.
  4. Dostarczenie organizatorom koperty z nazwą i logo drużyny oraz przygotowanymi cytatami (tydzień przed ostatecznym terminem konkursu).

Pytania konkursowe: click