Celem TEATR POLSKA jest ułatwianie dostępu do najlepszych spektakli teatralnych polskich teatrów mieszkańcom miejscowości, w których nie działa teatr instytucjonalny. Popularyzuje on sztukę teatralną oraz działa na rzecz niwelowania barier ekonomicznych w dostępie do teatru, szczególnie w miejscowościach oddalonych od dużych ośrodków teatralnych.

Prezentacje spektakli w ramach TEATR POLSKA odbędą się w okresie od 1 września do 30 listopada 2019 roku. Udział w tegorocznej edycji jest bezpłatny.

Repertuar: click