Zaproszenie

W najbliższy czwartek, w ramach Szkolnego Tygodnia Edukacji Regionalnej, odbędzie się spotkania z prof. Zbigniewem Kadłubkiem, polskim filologiem klasycznym urodzonym w Rybniku, komparatystą, eseistą, tłumaczem, pisarzem, związanym z Katedrą Literatury Porównawczej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorem szkiców o dawnej i współczesnej kulturze Śląska, retoryce, literaturze średniowiecznej, ekspresjonizmie niemieckim.