ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego dwóch uczelni:

Cytat
Najsmutniej nie tam, gdzie śmiech zakazany, lecz tam, gdzie obowiązkowy.
Matura

M a t u r a   2 0 1 9

 

Wewnątrzszkolne terminy przeprowadzenia egzaminu maturalnego

Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2019 roku - od strony 5 komunikatu dyrektora CKE z 20 sierpnia 2018 r.

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2018r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019 (aktualizacja z 4 kwietnia 2019 r.)

Załączniki do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego (spis załączników na str. 97-99 powyższej Informacji) :

- Załącznik 1a - Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego dla absolwentów od roku 2015/2016 do roku 2018/2019

- Załącznik 1d - Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego dla absolwentów od roku 2005/2006 do roku 2014/2015

- Załacznik 6 - Wniosek zdającego / rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

- Załącznik 7a - Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

- Załącznik 4b - Informacja o sposobie dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego

 

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2019 roku

Informacje na temat wnoszenia opłat za egzamin maturalny

Terminy związane z przygotowaniem egzaminu maturalnego w ZST

Propozycje tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego Dotyczy absolwentów, którzy ukończyli szkołę do roku 2014 - 2015

 

 

 

Wróć do strony głównej

PARTNERZY