Materiały do pobrania

 

Rozdziały z podręcznika:

 1. Istota funkcjonowania gospodarki;
 2. Komunikacja interpersonalna;
 3. Praca;
 4. Przedsiębiorstwa;
 5. Pieniądz i bankowość;
 6. Podatki i ubezpieczenia;
 7. Współpraca międzynarodowa;
 8. Pliki dodatkowe - chronione hasłem;

 

 

1. Istota funkcjonowania gospodarki   (spis tematów)

          1. Inflacja-CPI (consumer price index), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

 

 

2. Komunikacja interpersonalna  (spis tematów)

 

 

 

3. Praca  (spis tematów)

 1. Wskaźnik bezrobocia - zadanie domowe o wyskości bezrobocia w mieście, powiecie, województwie i kraju
 2. Paragrafy -tekst do wydruku, na zajęcia z KODEKSEM PRACY
 3. Kodeks pracy -ustawa z 26 czerwca 1974r- pobierz tekst ujednolicony D19740141Lj.pdf- (stan prawny na 24.10. 2012), dokument do pracy z tekstem zamieszczonym powyżej
 4. Świadectwo pracy - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. Dz.U. 1996 nr 60 poz. 282
 5. Urlop okolicznościowy -Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.
 6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

         


 

4. Przedsiębiorstwa  (spis tematów)

 1. Tabela spółki - tekst do wydruku, na zajęcia z KODEKSEM HANDLOWYM
 2. Niezgodność towaru z umową sprzedaży- gwarancja czy ...
 3. UOKiK- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 4. Powiatowy Rzecznik Konsumentów

        

 

 

5. Pieniądz i bankowość  (spis tematów)

 

 

 

6. Podatki i ubezpieczenia  (spis tematów)

 1. ABC podatków
 2. Rozliczenie roczne PIT- najlepszy program z możliwością wysyłki internetem (spr. dobreprogramy.pl)
 3. Rozliczenie roczne PIT (wstępnie przygotowane)
 4. Podatek od spadków i darowizn- Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207; Ustawa z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn
 5. Podatek od czynności cywilno-prawnych- Dz.U. 2000 nr 86 poz.959; Ustawa z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilno-prawnych
 6. Podatek od nieruchomości i środków transportowych- Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31; Ustawa z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 7. Obwieszczenie MF do powyższego (w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych)
 8. Uchwała RM do powyższego
 9. Podatek od gier- Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 Ustawa z 19.11.2009 r. o grach hazardowych
 10. Zryczałtowany podatek dochodowy- Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930; Ustawa z 20.11.1998 z zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 11. Wysokość karty podatkowej
 12. Obwieszczenie MF do powyższego ( w sprawie stawek karty podatkowej i ...)
 13. Zadanie domowe - karta podatkowa
 14. Podatek akcyzowyDz.U. 2009 nr 3 poz. 11; Ustawa z 6.12. 2008 r. o podatku akcyzowym (art. 89, art. 93-97 oraz art. 99 oraz art. 105)
 15. Stawki podatku akcyzowego zestawienie z powyższego

 

 

7. Współpraca międzynarodowa  (spis tematów)

          1. Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów

 

 


 

Pliki chronione haslem:


Zaloguj sie, aby wyswietlic pliki.

Kategoria:   Haslo:   


Oto kategorie plików do pobrania po podaniu hasła:

1. Pomoce

2. Rozklad (rozkład materiału i wymagania edukacyjne dla klas 4)

3. RozkladNowy (rozkład materiału i wymagania edukacyjne dla klas 1 i 2 technikum- wg nowej podstawy)

4. RozkładNowyZSZ (rozkład materiału i wymagania edukacyjne dla klas 1 zsz- wg nowej podstawy)