Nowości:

Podręcznik

Podręcznik dla uczniów klas I i II technikum w ZST oraz klas I ZSZ (nowa podstawa programowa)

Krok w przedsiębiorczość
Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych
Nr dopuszczenia: 467/2012
 

Autorzy: Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

Wydawnictwo : Nowa Era

Podręcznik pomaga kształtować postawy przedsiębiorcze wśród uczniów. Dobry startem będzie rozpoczęcie nauczania od rozdziału o komunikacji interpersonalnej, która w dużej mierze będzie stanowiła o swobodzie poruszania się uczniów w otaczającej przestrzeni gospodarczej
.

 

<< Wróć do poprzedniej strony