kwartalnik 14

Czternasty Kwartalnik Stowarzyszenia ( 5 czerwca 2012r.) rozpoczął się nietypowo, bo od zwiedzania muzeum szkolnego pod przewodnictwem nauczycielki historii mgr Aleksandry Dziwisz-Sierny. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z eksponatami gromadzonymi w naszym muzeum od wielu już lat.
Następnie, po przejściu na tradycyjne miejsce spotkania, czyli do sali nr 93, prezes Stowarzyszenia Leon Adamczyk wygłosił mowę powitalną, po czym do głosu doszli kolejni absolwenci, wspominający lata szkolne:

Spotkanie zakończyło się wspominkami przy kawie.

Wydrukowano: 2020-02-20 :