Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Technikum Górniczego i ZST w Rybniku
Witaj na stronie Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Technikum Górniczego i ZST w Rybniku.


Kronika Stowarzyszenia - rok 2008

Wiosną 2008r. z inicjatywy mgr inż. Grażyny Kohut, pełniącej funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych , zawiązał się Zespół Założycielski Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciól Technikum Górniczego i ZST w Rybniku. Pomysł ten, w pełni uzasadniony i potrzebny, dojrzewał przez wiele lat, ale dopiero teraz doczekał się realizacji. Grupa , w której skład weszli: Leon Adamczyk, Grażyna Kohut, Barbara Kuwaczka, Jan Niedziela, Piotr Tokarz i Alojzy Zimończyk, rozpoczęła starania o zarejestrowanie Stowarzyszenia.
16 kwietnia 2008r. odbyło się Zebranie Założycielskie, podczas którego wyznaczono cele i zadania Stowarzyszenia oraz ustalono wiele istotnych kwestii organizacyjnych. Po opracowaniu Statutu i nieuniknionych perypetiach administracyjnych Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Gliwicach i od 3 listopada 2008 r. mogło rozpocząć swoją działalność. Ukonstytuował się też jego Zarząd.
Prezesem wybrano mgr inż. Leona Adamczyka, absolwenta Techniku Górniczego z roku 1964, który od wielu lat współpracuje ze szkołą i uczestniczy w jej życiu. Wiceprezesem została mgr inż. Grażyna Kohut, a członkami Zarządu – mgr Barbara Kuwaczka, mgr inż. Jan Niedziela, mgr inż. Piotr Tokarz i mgr Alojzy Zimończyk.
Postanowiono, że honorowymi członkami Stowarzyszenia zostaną byli Dyrektorzy TG i ZST : mgr inż. Mieczysław Ślusarz, mgr Jan Bujak, mgr inż. Lech Wawrzyniak, mgr inż. Andrzej Pałach, a także wieloletnia emerytowana nauczycielka mgr Helena Sierna, prof. dr hab. Wacław Trutwin –absolwent z roku 1952 oraz Prezydent Miasta Rybnika Adam Fudali.
Rozpoczęto też akcję promocyjną wśród absolwentów szkoły i powiadomiono publicznie o możliwościach zapisywania się do Stowarzyszenia. Zainteresowanie jego powstaniem pozwalało na optymistyczne prognozy. Od dawna bowiem wiadomo, że liczne roczniki absolwentów systematycznie spotykają się ze swymi nauczycielami i w różnych formach pielęgnują swe więzi ze szkołą. Powstała strona internetowa Stowarzyszenia.



Pierwsze oficjalne spotkanie członków Stowarzyszenia odbyło się 16 grudnia 2008 r. . Mimo przedświątecznej pory zebrało się kilkadziesiąt osób żywo zainteresowanych przeszłością i teraźniejszością TG i ZST . Spotkanie poprowadził Prezes Leon Adamczyk.
Zebrani, reprezentujący różne pokolenia, przedstawili swoje szkolne rodowody oraz zaprezentowali swe pomysły i oczekiwania .Bardzo ciepło wspominali szkolne czasy oraz ludzi, których tu spotkali.


W części oficjalnej znalazły się wystąpienia Prezesa i Wiceprezesa Stowarzyszenia a także absolwenta rocznika 1952, Romana Pustułki oraz Wiceprezydent Miasta Rybnika, Joanny Kryszczyszyn, absolwentki z roku 1981. Obejrzano także prezentację multimedialna obrazującą cele i zadania Stowarzyszenia.
Podczas części nieoficjalnej zebrani podzielili się opłatkiem oraz złożyli sobie świąteczno-noworoczne życzenia. Sobie nawzajem oraz Stowarzyszeniu życzyli wszelkiej pomyślności, zwłaszcza, że plany na rok 2009 są bardzo ambitne.

Kronikarz Stowarzyszenia K.P.

Klęska Twój uśmiech zwycięski, Był powodem mej klęski.



Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowościach na stronie - zapisz się.
Obecnie posiadamy 73 zarejestrowanych uśytkowników/p>

Jak oceniasz naszą witrynę?
Bardzo dobra
Dobra
Nienajlepsza
Zła


[ Wyniki ]