Nabór 2017/2018
 
/*Zamknij
*/
 
 

TECHNIKUM NR 1

(cykl kształcenia 4 lata)

 • - technik górnictwa podziemnego
 • - technik elektryk
 • - technik mechanik
 • - technik mechatronik
 • - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • - technik informatyk
 • - technik pojazdów samochodowych
 • - technik spedytor
 • - technik spedytor - oddział mistrzostwa sportowego
  sekcja lekkoatletyka /NOWY KIERUNEK/
 • - technik chłodnictwa i klimatyzacji
 • - technik automatyk /NOWY KIERUNEK/
 • BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

  (cykl kształcenia 3 lata)

  • - mechatronik/NOWY KIERUNEK/
  • - mechanik pojazdów motocyklowych /NOWY KIERUNEK/
Rozwiń

SZO dla szkoły młodzieżowej

2018-08-27

Założenia ogólne wewnątrzszkolnego systemu oceniania
 1. Rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania.
 2. Formułowanie oceny, która ma na celu poinformowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
 3. Wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego słuchacza oraz przygotowanie do samodzielnej pracy i planowanie swojego rozwoju.
 4. Wdrażanie do systematycznej samokontroli i oceny swoich osiągnięć.
 5. Motywowanie słuchacza do dalszej pracy.
 6. Dostarczanie nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach słuchacza.
 7. Wykorzystanie osiągnięć edukacyjnych w kreowaniu zachowań pożądanych społecznie.
 8. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

 Ważne: Ta strona używa plików cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie cookie. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia