Mo
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:55- 7:40          
1 8:00- 8:45   2Tb-1/2 r_informat. 2104b(32b)
     
2 8:55- 9:40   1Tb-3/5,1Te-3/5,1Ti-3/5,1Tk-3/5,1Tm-1/2,1To-3/5,1Tz-3/5,1Td-3/5 j.franc_drug 2104b(32b)
1Tb-3/5,1Te-3/5,1Ti-3/5,1Tk-3/5,1Tm-1/2,1To-3/5,1Tz-3/5,1Td-3/5 j.franc_drug 1213(50)
2Tb-3/5,2Te-1/4,2Ti-3/5,2Tk-3/5,2Tm-3/5,2To-3/4,2Ts-2/2,2Tz-3/5 j.franc_drug 1203(41a)
2Tb-3/5,2Te-1/4,2Ti-3/5,2Tk-3/5,2Tm-3/5,2To-3/4,2Ts-2/2,2Tz-3/5 j.franc_drug 2104b(32b)
3 9:50-10:35 5Tpz-2/3,5Te-3/5,5Tm-3/5 j.franc_drug 2104b(32b)
1Tf-1/2 Prac.SO(20) 2104b(32b)
3Ti-1/2 Prac.SO(20) 2406(96)
  3Ti-2/2 Prac.SO(20) 2104b(32b)
4 10:45-11:30   1Tf-1/2 Prac.SO(20) 2104b(32b)
  2Ti-2/2 Prac.SO(20) 2104b(32b)
1Tf-2/2 Prac.SO(20) 2104b(32b)
5 11:50-12:35 1Tf Syst.operac. 2303(74)
1Ti-1/2 Prac.SO(20) 2104b(32b)
3Ti-2/2 Prac.SO(20) 2104b(32b)
1Ti-2/2 Prac.SO(20) 2104b(32b)
1Tf-2/2 Prac.SO(20) 2104b(32b)
6 12:45-13:30 2Ti-2/2 Prac.SO(20) 2104b(32b)
1Ti Syst.operac. 2203(53)
3Ti zaj. z wych. 1310(69)
1Ti-2/2 Prac.SO(20) 2104b(32b)
3Tf-2/2 Prac.SO(20) 2104b(32b)
7 13:40-14:25 2Ti-2/2 Prac.SO(20) 2104b(32b)
  2Tf-2/2 Prac.SO(20) 2104b(32b)
4Teg-2/4,4Teg-2/4,4Tkz-1/3,4Tps-1/2,4Ti-3/5,4Tm-3/5 j.franc_drug 1203(41a)
3Tf-1/2 Prac.SO(20) 2104b(32b)
8 14:35-15:20 2Tf-2/2 Prac.SO(20) 2104b(32b)
1Tf-2/2 r_informat. 2104b(32b)
2Tf-2/2 Prac.SO(20) 2104b(32b)
2Tb-1/2 informatyka 2104b(32b)
1Tf-2/2 informatyka 2104b(32b)
9 15:25-16:10 2Tf-2/2 Prac.SO(20) 2104b(32b)
  3Tf-1/2 Prac.SO(20) 2104b(32b)
3Tf-2/2 Prac.SO(20) 2104b(32b)
1Ti-1/2 Prac.SO(20) 2104b(32b)
10 16:15-17:00     2Ti-2/2 Prac.SO(20) 2104b(32b)
3Ti-1/2 Prac.SO(20) 2104b(32b)
 
Obowiązuje od: 19.02.2024 r.
Drukuj plan
wygenerowano 15.02.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum