3Teg 3Technik elektryk / Technik automatyk
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:55- 7:40          
1 8:00- 8:45   j.niem_drugi-1/4 CA 202p
j.franc_drug-3/4,3/4 #fr3 32b
j.franc_drug-3/4,3/4 #fr3 32b
j.angielski-4/4 BT 76 j.franc_drug-3/4,3/4 #fr3 32b
j.franc_drug-3/4,3/4 #fr3 32b
Prog.UA(20)-3/4 KE 86
2 8:55- 9:40   r_matematyka GK 50 fizyka GO 43 wych.rodz. MH 83b religia AS 107
3 9:50-10:35   matematyka GK 50 zaj. z wych. NM 69 religia AS 202p chemia _M 45
4 10:45-11:30   r_fizyka GO 43 biologia JA 53 j.angielski-1/4 KT 41a
j.angielski-4/4 BT 83a
w-f-1/2 Bi s_ts2
w-f-2/2 PF s_ts1
5 11:50-12:35   p.przedsięb. IP 45 matematyka GK 50 PEMiUEG(20)-1/4 DC 84
PEMiUEG(20)-2/4 NJ 84a
MiDUUiIA(20)-3/4 KE 86
MiDUUiIA(20)-4/4 TG 050
j.polski NM 69
6 12:45-13:30 j.niem_drugi-1/4 CA 202p PMMUiIE(20)-1/4 85
PMMUiIE(20)-2/4 NJ 85a
j.ang_zawod-4/4 AA 103b
matematyka GK 50 PEMiUEG(20)-1/4 DC 84
PEMiUEG(20)-2/4 NJ 84a
MiDUUiIA(20)-3/4 KE 86
MiDUUiIA(20)-4/4 TG 050
j.polski NM 69
7 13:40-14:25 j.angielski-1/4 KT 48
Prog.UA(20)-4/4 KE 86
PMMUiIE(20)-1/4 85
PMMUiIE(20)-2/4 NJ 85a
informatyka-4/4 LG 82
historia RL 207p Masz elektr-1/4 J1 009p
MiDUUiIA(20)-3/4 KE 86
MiDUUiIA(20)-4/4 TG 050
geografia ZK 55
8 14:35-15:20 w-f-1/2 Bi bas1
w-f-2/2 PF bas2
PMMUiIE(20)-1/4 85
PMMUiIE(20)-2/4 NJ 85a
UiUkł_autom-4/4 AT 050a
Instal.elekt-1/4 85
j.ros_drugi-4/4 DP 202p
Masz elektr-1/4 J1 009p
MiDUUiIA(20)-3/4 KE 86
MiDUUiIA(20)-4/4 TG 050
informatyka-1/4 CZ 32b
j.ros_drugi-4/4 DP 202p
9 15:25-16:10 w-f-1/2 Bi bas1
w-f-2/2 PF bas2
PMMUiIE(20)-1/4 85
PMMUiIE(20)-2/4 NJ 85a
UiUkł_autom-4/4 AT 050a
Instal.elekt-1/4 85 j.polski NM 69  
10 16:15-17:00 historia RL 55        
11 17:05-17:50 j.ang_zawod-1/2 Gr 206p
Ukł_cyfr_mik-2/2 AZ 84
       
12 17:55-18:40 EiEnergo-1/2 ZL 83b
Ukł_cyfr_mik-2/2 AZ 84
       
13 18:45-19:30 EliUkł_Elek-2/2 AZ 84        
14 19:35-20:20 EliUkł_Elek-2/2 AZ 84        
Obowiązuje od: 02.05.2023 r.
Drukuj plan
wygenerowano 26.05.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum