4Tkz 4Technik mechanik / Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:55- 7:40          
1 8:00- 8:45   matematyka PS 3402(101)     Prac.RT(20)-1/4 EG 1202(41)
PEEiM(20)-3/4 ZL 1404(83b)
PEEiM(20)-4/4 AZ 1403(83a)
2 8:55- 9:40   w-f-1/4 SO s_ts_pol1
j.angielski-4/4 Gr 3306(206p)
  matematyka PS 3402(101) Prac.RT(20)-1/4 EG 1202(41)
PEEiM(20)-3/4 ZL 1404(83b)
PEEiM(20)-4/4 AZ 1403(83a)
3 9:50-10:35 biologia JA 2203(53) wos JJ 2303(74) r_fizyka GO 1205(43) fizyka GO 1205(43) Prac.RT(20)-1/4 EG 1202(41)
PEEiM(20)-3/4 ZL 1404(83b)
PEEiM(20)-4/4 AZ 1403(83a)
4 10:45-11:30 Podst.mechat-1/4 WK 1311(70)
Ukł_St_Syst-4/4 AZ 2104b(32b)
religia KF 3304(204p) j.angielski-1/4 _B 3108(009p)
Ukł_St_Syst-4/4 AZ 1405(84)
j.ang_zawod-1/4 MG 3301(201p)
w-f-4/4 RA s_sil_fit
Prac.RT(20)-1/4 EG 1202(41)
PEEiM(20)-3/4 ZL 1404(83b)
PEEiM(20)-4/4 AZ 1403(83a)
5 11:50-12:35 OiNPP(20)-1/4 Si 3104(004p)
OiNPP(20)-2/4 3103(003p)
j.ang_zawod-4/4 SV 3307(207p)
geografia ŻY 1213(50) j.polski BE 3407(105) j.angielski-1/4 _B 3108(009p)
w-f-4/4 RA s_sil_fit
w-f-1/4 SO s_gimn2
j.angielski-4/4 Gr 3107(008p)
6 12:45-13:30 OiNPP(20)-1/4 Si 3104(004p)
OiNPP(20)-2/4 3103(003p)
w-f-4/4 RA @
POUChiK(20)-4/4 WB 1401(80) matematyka PS 3402(101) historia AD 2304(75) w-f-1/4 SO s_gimn2
EiKUChłiKlim-4/4 KZ 3108(009p)
7 13:40-14:25 OiNPP(20)-1/4 Si 3104(004p)
OiNPP(20)-2/4 3103(003p)
j.angielski-4/4 Gr 3404(103a)
POUChiK(20)-4/4 WB 1401(80) chemia _M 1207(45) j.franc_drug-1/3 #fr4 3108(009p)
j.niem_drugi-2/3 SW 3209(109p)
j.ros_drugi-3/3 Sd 3402(101)
j.angielski-1/4 _B 3006(050)
EiKUChłiKlim-4/4 KZ 3108(009p)
8 14:35-15:20 OiNPP(20)-1/4 Si 3104(004p)
OiNPP(20)-2/4 3103(003p)
POUChiK(20)-4/4 WB 1401(80) POUChiK(20)-3/4 RG 3106(007p) j.polski BE 3407(105) j.polski BE 3407(105)
9 15:25-16:10 Prac.PPP(20)-1/4 TG 3106(007p)
Prac.PPP(20)-2/4 3103(003p)
POUChiK(20)-4/4 WB 1401(80) POUChiK(20)-3/4 RG 3106(007p) j.polski BE 3407(105) r_matematyka PS 3402(101)
10 16:15-17:00 Prac.PPP(20)-1/4 TG 3106(007p)
Prac.PPP(20)-2/4 3103(003p)
  POUChiK(20)-3/4 RG 3106(007p)   zaj. z wych. _M 1207(45)
11 17:05-17:50 Prac.PPP(20)-1/4 TG 3106(007p)
Prac.PPP(20)-2/4 3103(003p)
  POUChiK(20)-3/4 RG 3106(007p)    
Obowiązuje od: 27.05.2034 r.
Drukuj plan
wygenerowano 24.05.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum