7 czerwca Muzem odwiedził absolwent Technikum Górniczego z 1952 roku pan Konrad Solich wraz z rodziną. Jest on autorem wspomnień o generale Stefanie Witkowskim a zgromadzone przez niego materiały archiwalne zostały wykorzystane do stworzenia wystawy "Służyli Niepodległej". Gość obejrzał wystawę, zwiedził nasze Muzem oraz wpisał się do księgi pamiątkowej.

zdjęcie zdjęcie

„Szkoła Niepodległej”

8 lutego 2019 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się uroczysta Gala, podczas której podsumowano ogólnopolski konkurs „Szkoła Niepodległej”. Laureatom wręczono imienne certyfikaty, pamiątkowe tablice oraz zestawy książek . Uroczystość została połączona z konferencją historyczną pod przewodnictwem Marszałków Sejmu i Senatu oraz Premiera Rządu a także otwarciem wystawy z okazji rocznicy Sejmu Ustawodawczego, który miał miejsce 10.02.1919 r. . Certyfikat „Szkoła Niepodległej” dla ZST odebrali nauczyciele: K. Pierchała i M. Małolepszy. Większość spośród 7 zadań konkursowych zrealizowano w ramach innowacji pedagogicznej „Przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej”.

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

10 stycznia 2019 r. nasze Muzeum gościło nauczycieli historii i wos uczestniczących w seminarium zorganizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Rybniku. W programie spotkania znalazły się wykłady na temat edukacji muzealnej i regionalnej a także prezentacja zbiorów oraz wystawy „Nauczyciele ZST w służbie Niepodległej”. Warto przypomnieć, że w maju ubiegłego roku w Muzeum odbyły się warsztaty dla nauczycieli pod hasłem „O historii nie tylko na lekcjach historii” zorganizowane przez Kuratorium Oświaty.

zdjęcie zdjęcie
zdjęcie

W okresie od września 2017 do 18 grudnia 2018 realizowaliśmy zadania związane z udziałem w Ogólnopolskim Konkursie zorganizowanym przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy zaangażowali się we wspólne działania.

Projekty graficzne wyróżnione w konkursie "Symbol Niepodległej"

zdjęcie

Z wystawą na uroczystościach w Lublinie

3 grudnia 2018 r. na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą jej pierwszemu Komendantowi a obecnie patronowi Lubelskiego Garnizonu insp. Tadeuszowi Tomanowskiemu, który w latach 1945 – 1965 był nauczycielem naszej szkoły. Na zaproszenie organizatorów w ceremonii uczestniczyła delegacja uczniów i nauczycieli ZST. Kilka dni wcześniej w szkole odbył się wernisaż wystawy „Nauczyciele ZST w służbie Niepodległej” połączony z sesją naukową poprowadzoną przez autorów wystawy, W. Wollnego i K. Pierchałę, którzy zaprezentowali biografie i zasługi generała Stefana Witkowskiego oraz inspektora Tadeusza Tomanowskiego. Cieszymy się, że w roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości możemy przywrócić pamięć o dwóch niezwykłych nauczycielach rybnickiego Technikum Górniczego, przedstawicielach elity II Rzeczpospolitej, którzy na skutek dziejowej zawieruchy trafiają po 1945 r. do Rybnika i są wychowawcami tutejszej młodzieży. Wystawę można oglądać w Szkolnym Muzeum. Zapraszamy.

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

Historia rzemiosła

zdjęcie

27 listopada 2018 r. uczniowie zaangażowani w realizację innowacji „Przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej” obejrzeli ekspozycję poświęconą historii rzemiosła w magazynie Muzeum w Rybniku przy ulicy Wysokiej. Z prawdziwym zainteresowaniem zwiedzili pomieszczenia , w których zgromadzono eksponaty charakterystyczne dla warsztatów rzemieślniczych – szewskiego, cukierniczego, piekarskiego, stolarskiego, rzeźniczego i innych. Wycieczka edukacyjna była także okazją do poznania ginących już dziś zawodów i takich gałęzi rzemiosła jak kaletnictwo, rymarstwo czy modniarstwo. Maszyny i narzędzia , którymi posługiwali się rzemieślnicy oraz wytwory ich pracy wywarły na zwiedzających niezatarte wrażenie.

zdjęcie

„I Test Wiedzy o Powstaniach Śląskich” to kolejny konkurs, w którym uczestniczyli nasi koledzy: Jakub Czapiewski z 2 Ti i Adam Szczyrba z 1 Tgr, który został laureatem II miejsca.

Uczeń klasy 2 Ti Łukasz Słupik został laureatem konkursu „Zapomniane zabytki”. Zajął I miejsce za fotokast „Zatrzymać czas” poświęcony zlikwidowanej kopalni „Debieńsko”. Uczestnikiem konkursu był również inny uczeń klasy 2 Ti, Jakub Landek, którego fotokast prezentował nasze muzeum.

Roztrzygnięcie konkursu

15 lutego 2018 r. odbyło się uroczyste podsumowanie VII edycji konkursu: Bóg – Honor – Ojczyzna – Pamięć. Sejm i Senat ustanowili rok 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, więc tegoroczne hasło brzmiało „Niepodległość niejedno ma imię”. Współorganizatorami konkursu są: Solidarność Oświaty w Rybniku, Muzeum Zespołu Szkół Technicznych oraz ZSP nr 8 w Rybniku. W konkursie wzięło udział 90. uczniów z Rybnika i powiatu rybnickiego. Przed rozdaniem dyplomów obecni wysłuchali krótkiego wykładu na temat odzyskania niepodległości, a następnie obejrzeli prace młodych artystów i dostępną w naszym Muzeum wystawę „1918. Niepodległość.”

zdjęcie zdjęcie

II miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zajął Jakub Landek z klasy 2 Ti. Naszą szkołę reprezentowali także Tomasz Früholz i Patryk Konsek. Gratulujemy.

zdjęcie zdjęcie

„1918 Odzyskanie przez Polskę niepodległości”

zdjęcie

To kolejna w naszym Muzeum wystawa związana z 100. rocznicą odzyskania niepodległości. Jej wernisaż odbył się 22 stycznia 2018 r. Gościem specjalnym był kustosz Muzeum Czynu Powstańczego na Górze św. Anny pan Witold Iwaszkiewicz, który wygłosił prelekcję wprowadzającą w tematykę wystawy. Do końca roku szkolnego wystawę obejrzą wszyscy uczniowie ZST.

Uczeń ZST w finale Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku!

zdjęcie

Awans do finału Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku uzyskał Mateusz Kowalski. Kwalifikację zapewniła mu praca z zakresu sztuki i dziedzictwa kulturowego na temat: „Muzyczny Górny Śląsk. Tradycje muzyczne Śląska i tytuł stolicy muzyki dla Katowic jako szansa dla nowego wizerunku regionu”. Warto dodać, że będzie to trzeci finał z udziałem ucznia ZST. Poprzednicy Mateusza w 2015 i 2017 r. pisali prace dotyczące historii oraz dialektu śląskiego.

„Jak umierały kopalnie”

To tytuł ciekawej publikacji wydanej staraniem Fundacji Kopalń Zlikwidowanych w Rybnickim Okręgu Węglowym. Mieliśmy zaszczyt gościć jej współautorów w osobach Panów: Ryszarda Fuchsa, Dariusza Fuchsa, Andrzeja Adamczyka i Bernarda Walli. Goście zaprezentowali ponadto plansze z trasami turystycznymi szlakiem zlikwidowanych kopalń oraz film dokumentujący zachowane na terenach pokopalnianych zabytki. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę Fundacji fkzrow.pl.

zdjęcie zdjęcie

Wycieczka edukacyjna do Muzeum Śląskiego w Katowicach.

W ramach edukacji muzealnej uczniowie klasy 2Ti i 3Tfr wybrali się na wycieczkę edukacyjną do Muzeum Śląskiego w Katowicach, gdzie zwiedzili galerię malarstwa polskiego, ekspozycję „Górny Śląsk na przestrzeni dziejów” oraz galerię śląskiej sztuki sakralnej. Mieli też okazję zobaczyć nowoczesny gmach Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz inne obiekty Strefy Kultury powstałe na terenie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice”. Uczniowie zdobyli wiedzę o historii i sztuce regionu poprzez konkretne działania i bezpośredni kontakt z materialnymi pamiątkami przeszłości.

zdjęcie zdjęcie

Test o Alfonsie Zgrzebnioku

4 grudnia Szkolne Muzeum zorganizowało „Test o Alfonsie Zgrzebnioku”, w którym uczniowie mogli wykazać się wiedzą zdobytą podczas wrześniowej wystawy połączonej z projekcją filmu.

Wyniki:
I miejsce – Ewelina Bierć
II miejsce – Tomasz Frűholz i Łukasz Buchta
III miejsce - Szymon Wijata i Bartosz Musiolik
Wyróżnienie - Aleksander Kasperzec

Lekcje muzealne

W Dniu Górnika w Muzeum gościli uczniowie klasy IV i V Szkoły Podstawowej w Jejkowicach. Uczniowie klasy IV Te wraz z opiekunem organizowali dla nich lekcję z zakresu edukacji regionalnej poświeconą tradycjom górniczym. Uczniowie poznali specyfikę roboczego i galowego ubioru górnika, posłuchali opowieści Skarbnika oraz dowiedzieli się, jak toczy się życie górniczej rodziny, czyli jak jest „U górnika w doma”. Zobaczyli: ryczka, rumpla, bonclok, graczki a także zrozumieli, co znaczy: ficować, sztrykować, heklować i wyszywać.

zdjęcie zdjęcie

“Komendant “Rakoczy” (1891-1937)

“Komendant “Rakoczy” (1891-1937). Alfons Zgrzebniok z Dziergowic – Dowódca powstań śląskich. W 80. rocznicę śmierci” – to tytuł wystawy przygotowanej przez Muzeum Czynu Powstańczego na Górze św. Anny

Uczniowie ZST co roku odbywają lekcje na Górze św. Anny, a w tym roku pojawiła się możliwość, aby wystawa czasowa z Opolszczyzny trafiła do Szkolnego Muzeum, gdzie była eksponowana przez cały wrzesień w ramach zajęć edukacji regionalnej oraz Europejskich Dni Dziedzictwa. Obejrzeli ją nie tylko uczniowie i pracownicy ZST, ale również rodzice i mieszkańcy Rybnika. Wystawie towarzyszyła projekcja filmu dokumentalnego poświęconego postaci Alfonsa Zgrzebnioka, patrona jednej z ulic naszego miasta, którego prochy spoczywają w kwaterze powstańczej na rybnickim cmentarzu. Alfons Zgrzebniok jest barwną i wyjątkową postacią, którą można by określić mianem “Śląskiego Jamesa Bonda”. Jego czyny i zasługi w walce o niepodległość śą warte przypomnienia i spopularyzowania wśród wszystkich pokoleń rybniczan. Pogrzeb Komendanta “Rakoczego” w lutym 1937 roku zgromadził liczną resztę mieszkańców a także przedstawicieli najwyższych władz państwowych, kościelnych i wojskowych oraz blisko dwieście pocztów sztandarowych z całego kraju. Na zachowanych fotografiach można zobaczyć przemarsz konduktu z Bazyliki św. Antoniego przez centrum miasta na cmentarz parafialny.

Współcześnie postać Alfonsa Zgrzebnioka pozostaje nieco zapomniana, więc tym bardziej warto przypomnieć jego niezwykłą biografię.

Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku

10 października odbył się szkolny etap Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku, w którym startowało 27 uczestników. Do kolejnego etapu zakwalifikowało się 6 uczniów z klasy 3Fr.

zdjęcie

Zapraszamy do odwiedzenia wystawy

Komendant "Rakoczy" (1891 - 1937 ). Alfons Zgrzebniok z Dziergowic - dowódca powstań śląskich.

Wystawa , przygotowana przez Muzeum Czynu Powstańczego na Górze św. Anny, będzie dostępna w naszym Muzeum od 4 do 30 września 2017 roku. W sobotę 9 września w godz. 10.00 – 14.00 z okazji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa będą ją mogli zwiedzać mieszkańcy Rybnika.

BÓG – HONOR – OJCZYZNA – PAMIĘĆ

„WAŻNE WYDARZENIA II POŁOWY XX WIEKU” 23 lutego wręczono nagrody laureatom Regionalnego Konkursu Historycznego Organizatorem imprezy byli: MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Rybniku, Gimnazjum nr 5 im. Władysława Webera w Rybniku oraz Muzeum Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku. Uroczystość uświetniła krótka prelekcja wygłoszona przez pracownika Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach- pana Sebastiana Reńcę.

"Donnersmarckowie - ich siedziby i rybnickie dziedzictwo"

28 listopada 2016 o godzinie 13:00 w sali 92 odbędzie się sesja naukowa: "Donnersmarckowie, ich siedziby i rybnickie dziedzictwo". W programie m.in. prezentacje:
 - "Dzieje rodu Donnersmarcków"
 - "Siedziby rodu"
 - "Historia kopalni Chwałowice"
 - "Historia kopalni Jankowice"
oraz "Ballada o Donnersmarckach" i scenka "Jak Guido Donnersmarck kozoł budować gruba"

Zaczynamy!

Dziś rusza nasza strona. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych uczniów i nauczycieli do korzystania z jej zasobów. Mamy nadzieję, że będzie ona dobrze służyła edukacji regionalnej.