Warning: session_start(): open(/tmp/sess_817800236426f2e6a4929ffe2f42ecc0, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /protected.php on line 2

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /protected.php:2) in /protected.php on line 2
Zespół Szkół Technicznych w Rybniku
ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Srebrna Szkoła 2023
ubrazeg
Kierunki kształcenia

KIERUNKI  KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

T E C H N I K U M    N R  1  
i m . S t a n i s ł  a w a  S t a s z i c a

(cykl kształcenia - 5 lat)

Technik elektryk - uczeń  zdobywa  wiedzę  i umiejętności  w  zakresie budowy i działania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz energoelektrycznych, poznaje podstawy techniki, elektroniki i automatyki, użytkowania i obsługi urządzeń elektronicznych oraz dodatkowo specyfikę działania elektrycznych maszyn
i urządzeń górnictwa podziemnego. Absolwent po zdobyciu uprawnień ma możliwość pracy w przemyśle górniczym, budowlanym, praktycznie w każdym zakładzie pracy.
Uczeń może przystąpić do programu stypendialnego PGG S.A. lub JSW S.A.
Zdobyta specjalizacja daje możliwość pracy w górnictwie PGG S.A., JSW S.A., JSK Sp. z o.o.

Technik mechanik uczeń organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy
i konserwacje maszyn i urządzeń, uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną. Zajmuje się również opracowaniem dokumentacji technicznej. Absolwent kończący szkołę może podejmować pracę w przemyśle maszynowym, budownictwie, górnictwie, transporcie, rolnictwie itp.
Uczeń może przystąpić do programu stypendialnego PGG S.A. lub JSW S.A. Zdobyta specjalizacja daje możliwość pracy w górnictwie PGG S.A., JSW S.A. i JSK Sp. z o.o. Możliwość praktyk w Grupie Marat Sp. z o.o.

Technik mechatronik oraz technik mechatronik (oddział dwujęzyczny) – uczeń dopasowuje elementy, podzespoły, moduły, wskaźniki i połączenia do urządzeń i systemów mechatronicznych. Przygotowuje je do montażu, nadzoruje montaż i demontaż. Uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne. Projektuje i programuje urządzenia i proste układy mechatroniczne. Korzysta
z nowoczesnych technik sterowania opartych na elektronice, informatyce, robotyce i automatyce. Dodatkowo na kierunku technik mechatronik dwujęzyczny dwa przedmioty będą prowadzone w języku angielskim.
Uczeń może przystąpić do programu stypendialnego PGG S.A. Zdobyta specjalizacja daje możliwość pracy w górnictwie PGG S.A., JSW S.A. i JSK Sp. z o.o.


Technik robotyk – jest to specjalista o wielofunkcyjnych kwalifikacjach zawodowych. Programuje roboty przemysłowe, uruchamia i obsługuje układy mechaniczne i elektroniczne robotów, posiada umiejętności tworzenia układów współpracy między robotami, projektuje linie produkcyjne obsługiwane przez roboty przemysłowe. Miejscem pracy robotyka są biura technologiczne
i konstrukcyjne, laboratoria dużych zakładów przemysłowych, hale produkcyjne, ośrodki badawczo – rozwojowe, instytuty naukowe oraz szkoły wyższe.
Uczeń może przystąpić do programu stypendialnego PGG S.A., Becker – Warkop Sp. z o.o. Zdobyta specjalizacja daje możliwość pracy
w górnictwie PGG S.A., JSW S.A., JSK Sp. z o.o., Becker – Warkop
Sp z o.o. Klasa jest objęta patronatem firmy Becker – Warkop Sp z o.o.

Technik chłodnictwa i klimatyzacji – uczeń dopasowuje, montuje, eksploatuje, naprawia i konserwuje urządzenia i instalacje chłodnicze, klimatyzacyjne oraz pompy ciepła. Dokonuje programowania i regulacji urządzeń chłodniczych
i klimatyzacyjnych. Montuje i instaluje parowniki, sprężarki, termostaty, agregaty oraz izolacje termiczne. Wykonuje montaż połączeń, układów hydraulicznych
i pneumatycznych, zespołów i mechanizmów urządzeń chłodniczych, klimatyzatorów lub systemów klimatyzacyjnych. Dokonuje oceny jakości i stanu technicznego tych urządzeń.
 


Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – to zawód, umożliwiający specjalizację z energetyki wodnej, wiatrowej, geotermalnej oraz wodorowej. To kierunek z przyszłością, ponieważ realizowanych jest coraz więcej inwestycji, które wykorzystują kolektory słoneczne, pompy ciepła i inne urządzenia energetyki odnawialnej. W ciągu najbliższych lat zapotrzebowanie rynku pracy na techników energetyki odnawialnej będzie wykazywało zauważalną i dynamiczną tendencję rosnącą. 
Możliwość pracy w ZRE Katowice S.A.

Technik informatyk - charakteryzuje się dużą mobilnością, zawód można wykonywać wszędzie  tam,  gdzie  jest wprowadzona informatyzacja. Zawód obejmuje  eksploatację  sprzętu  komputerowego i oprogramowania, a także instalację, przeglądy, konserwację oraz naprawę komputerów, urządzeń peryferyjnych i sieciowych.  Do obowiązków zawodowych należy administrowanie bazami danych, nadzorowanie pracy sieci komputerowych
i sprzętu.

Technik pojazdów samochodowych – jest kontynuacją zawodu mechanik samochodowy, uczeń zdobywa umiejętności i wiedzę w zakresie budowy, diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. Absolwent może być zatrudniony w zakładach naprawczych, stacjach obsługi pojazdów, salonach sprzedaży samochodów oraz fabrykach produkujących podzespoły samochodowe oraz konkretne modele samochodów.
Zdobyta specjalizacja daje możliwość pracy w firmie STAWOWY
GROUP – Hyundai

Technik spedytor  oraz Technik spedytor - oddział mistrzostwa sportowego sekcja "lekkoatletyka" –organizuje transport kolejowy,  samochodowy, wodny  lub  lotniczy towarów w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym. Zajmuje się opracowywaniem dokumentacji przewozowej i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku lub załadunku towarów. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby
i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia cła. 
Zdobyta specjalizacja daje możliwość pracy w JSK Sp.  z o.o.

Technik automatyk - jest specjalistą, którego zadania zawodowe polegają na montowaniu, użytkowaniu, konserwacji i naprawie urządzeń i systemów automatyki przemysłowej. Technik automatyk może wykonywać prace na stanowisku operatora, diagnosty i konserwatora urządzeń i systemów automatyki oraz operatora maszyn manipulacyjnych. Jego praca odbywa się głównie
w dobrze wyposażonych, estetycznych warsztatach, halach produkcyjnych, laboratoriach, a także na liniach produkcyjnych w zaumatyzowanych zakładach
i fabrykach.
Uczeń może przystąpić do programu stypendialnego PGG S.A. Możliwość pracy w górnictwie PGG S.A., JSW S.A., JSK Sp. z o.o.

Technik górnictwa podziemnego -  uczeń zdobywa umiejętności robotnika wykwalifikowanego w zakresie eksploatacji złóż, maszyn i urządzeń górniczych oraz BHP. Głównym celem kształcenia jest nabycie gruntownej wiedzy
w dziedzinie nauk o ziemi, górnictwie i geologii, eksploatacji podziemnej złóż, obsłudze maszyn i urządzeń do eksploatacji złóż, technice strzelniczej, miernictwie górniczym, przepisach prawnych w górnictwie i szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego.
Uczeń może przystąpić do programu stypendialnego PGG S.A. lub JSW S.A. i otrzymuje gwarancję pracy w kopalniach PGG S.A.


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1
im. Stanisława Staszica

(cykl kształcenia - 3 lata)

Mechanik - monter maszyn i urządzeń - zajęcia praktyczne zapewnia szkoła, uczeń zdobywa umiejętności robotnika wykwalifikowanego w zakresie mechanika - montera maszyn i urządzeń górniczych. Wykonuje przeglądy, konserwacjei naprawy różnego rodzaju maszyn i urządzeń. Sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń, kontroluje, reguluje, przeprowadza próby po naprawach. Zajmuje się konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych szczególnie górnictwa podziemnego.
Uczeń może przystąpić do programu stypendialnego PGG S.A. Absolwent może być zatrudniony w kopalniach węgla kamiennego i zakładach górniczych PGG S.A.

Elektromechanik pojazdów samochodowych – diagnozuje i naprawia systemy sterowania silnikiem oraz układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Instaluje
i uruchamia w samochodzie elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące, zabezpieczające i sygnalizacyjne. Absolwent może podejmować pracę
w zakładach naprawy pojazdów samochodowych, stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych, autoryzowanych stacjach obsługi samochodów, zakładach, w których produkowane są pojazdy samochodowe oraz ich części, placówkach handlowych. Zajęcia praktyczne zapewnia szkoła.
Zdobyta specjalizacja daje możliwość pracy w firmie STAWOWY GROUP - Hyundai

Górnik eksploatacji podziemnej – uczeń zdobywa umiejętności robotnika wykwalifikowanego w zakresie eksploatacji złóż, maszyn i urządzeń górniczych oraz BHP. Głównym celem kształcenia jest nabycie gruntownej
i zaawansowanej wiedzy w dziedzinie nauk o ziemi, górnictwie i geologii, eksploatacji podziemnej złóż, obsłudze maszyn i urządzeń do eksploatacji złóż, technice strzelniczej, miernictwie górniczym, przepisach prawnych w górnictwie i szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego.

Uczeń może przystąpić do programu stypendialnego PGG S.A. lub JSW S.A. i otrzymuje gwarancję pracy w kopalniach PGG S.A.

 

Wróć do strony głównej

PARTNERZY

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_817800236426f2e6a4929ffe2f42ecc0, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_817800236426f2e6a4929ffe2f42ecc0, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0