ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Srebrna Szkoła 2023
ubrazeg
Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole ...

Nasz szkoła bierze udział w projekcie systemowym
"Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole. Program aktywizacji edukacyjno-obywatelskiej uczniów rybnickich liceów” to kolejny projekt o budżecie 1 241 630,00 zł, na który Miasto Rybnik pozyskało środki w ramach POKL 9.1.2.
 
Projekt dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych uczniów liceów ogólnokształcących i profilowanych. Zakłada udział wszystkich rybnickich liceów przez 24 miesiące.
 

W ramach projektu realizowane będą:
- akademickie kursy przygotowawcze
- program „Mój samorząd”
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: język obcy (1 120 godz.), zajęcia matematyczno-przyrodnicze (1 680 godz.), koła zainteresowań z przedsiębiorczości i informatyczne (960 godz.).
 
Budżet projektu obejmuje zakupy pomocy dydaktycznych 89 600,00 zł, zakupy materiałów do zajęć 48 000,00 zł, wycieczki dla uczniów, wizyty studyjne, prelekcje, badanie kompetencji uczniów.

Wizytówka szkoły w projekcie  - w fazie realizacji
Strona projektu: http://nowoczesnyuczen.pl/

Wróć do strony głównej

PARTNERZY