Kwartalnik nr 9

1 marca 2011r, w sali nr 93 ZST w Rybniku , odbył się już kolejny , dziewiąty Kwartalnik.

Spotkanie rozpoczął prezes Stowarzyszenia Leon Adamczyk minutą ciszy, upamiętniając pracowników ZST zmarłych w ostatnich dniach lutego, tj. mgr inż. Mieczysława Ślusarz –nauczyciela przedmiotów zawodowych a także dyrektora szkoły w latach 1981-91 oraz dr Alfreda Mura-nauczyciela języka polskiego.

Gośćmi Kwartalnika byli absolwenci szkoły, opowiadający o swoich latach szkolnych, egzaminach maturalnych, kolegach i uczących profesorach oraz emerytowani nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych wspominający swoich uczniów:


Na zakończenie drugiej części spotkania, były dyrektor ZST - mgr inż. Andrzej Pałach - przedstawił autora nowego podręcznika do Maszyn Górniczych, dr Stefana Wyciszczok, emerytowanego nauczyciela przedmiotów zawodowych ZST, zachęcając zebranych do zapoznania się z książką.

Dziewiąty Kwartalnik zakończył się sprawozdaniem rzeczowo- finansowym za rok 2010, oraz sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej, które dostało jednogłośne absolutorium. Uchwalono także wysokość składek członkowskich oraz plan budżetowy na rok 2011.

Wydrukowano: 2023-09-29 :