Kwartalnik nr 13

Trzynasty Kwartalnik SWiP TG i ZST w Rybniku odbył się 6 marca 2012 roku, w sali nr 93 Zespołu Szkół Technicznych. Spotkanie rozpoczęliśmy porywającym Misterium Męki Pańskiej, przygotowanym prze uczniów klasy II Te pod opieką p. Michaliny Rusińskiej, które przeplatane było projekcją zdjęć o cierpieniu. Po wystąpieniu uczniowie otrzymali gorące owacje.
Nostalgiczny nastrój nie skończył się na przedstawieniu, następnym gościem zaproszonym przez prezesa Stowarzyszenia był R. Wowra, który wykonał kilka przepięknych utworów na fletni.

Po wzruszającym programie artystycznym, tradycyjnie już absolwenci naszej szkoły wspominali swoje lata w jej murach oraz opowiadali o swoich dalszych losach po jej ukończeniu.

Tym razem byli to:

Następnie p. Zenon Marciniak –przewodniczący Komisji Rewizyjnej SWiP TG i ZST przedstawił sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2011.Spotkanie zakończyło się tradycyjne wspominkami przy kawie.

Wydrukowano: 2022-12-03 :