kwartalnik 17

5 marca 2013 roku, po raz kolejny zebraliśmy się w sali nr 93 Zespołu Szkół Technicznych, na siedemnastym już kwartalniku Stowarzyszenia.
Spotkanie miało niezwykle miły charakter, na wstępie wicedyrektorzy szkoły Alojzy Zimończyk i Piotr Tokarz złożyli w imieniu swoim i wszystkich zebranych urodzinowe życzenia prezesowi Stowarzyszenia.
Następnie do głosu doszli kolejni absolwenci szkoły, wspominający dawnych kolegów z klasy, nauczycieli oraz swoją dalszą edukację i pracę w wyuczonym zawodzie. Tym razem byli to:


Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem i rozmowami w miłej atmosferze.

Wydrukowano: 2022-12-03 :