Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Technikum Górniczego i ZST w Rybniku
Witaj na stronie Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Technikum Górniczego i ZST w Rybniku.


Kronika Stowarzyszenia - rok 2008

Wiosną 2008r. z inicjatywy mgr inż. Grażyny Kohut, pełniącej funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych , zawiązał się Zespół Założycielski Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciól Technikum Górniczego i ZST w Rybniku. Pomysł ten, w pełni uzasadniony i potrzebny, dojrzewał przez wiele lat, ale dopiero teraz doczekał się realizacji. Grupa , w której skład weszli: Leon Adamczyk, Grażyna Kohut, Barbara Kuwaczka, Jan Niedziela, Piotr Tokarz i Alojzy Zimończyk, rozpoczęła starania o zarejestrowanie Stowarzyszenia.
16 kwietnia 2008r. odbyło się Zebranie Założycielskie, podczas którego wyznaczono cele i zadania Stowarzyszenia oraz ustalono wiele istotnych kwestii organizacyjnych. Po opracowaniu Statutu i nieuniknionych perypetiach administracyjnych Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Gliwicach i od 3 listopada 2008 r. mogło rozpocząć swoją działalność. Ukonstytuował się też jego Zarząd.
Prezesem wybrano mgr inż. Leona Adamczyka, absolwenta Techniku Górniczego z roku 1964, który od wielu lat współpracuje ze szkołą i uczestniczy w jej życiu. Wiceprezesem została mgr inż. Grażyna Kohut, a członkami Zarządu – mgr Barbara Kuwaczka, mgr inż. Jan Niedziela, mgr inż. Piotr Tokarz i mgr Alojzy Zimończyk.
Postanowiono, że honorowymi członkami Stowarzyszenia zostaną byli Dyrektorzy TG i ZST : mgr inż. Mieczysław Ślusarz, mgr Jan Bujak, mgr inż. Lech Wawrzyniak, mgr inż. Andrzej Pałach, a także wieloletnia emerytowana nauczycielka mgr Helena Sierna, prof. dr hab. Wacław Trutwin –absolwent z roku 1952 oraz Prezydent Miasta Rybnika Adam Fudali.
Rozpoczęto też akcję promocyjną wśród absolwentów szkoły i powiadomiono publicznie o możliwościach zapisywania się do Stowarzyszenia. Zainteresowanie jego powstaniem pozwalało na optymistyczne prognozy. Od dawna bowiem wiadomo, że liczne roczniki absolwentów systematycznie spotykają się ze swymi nauczycielami i w różnych formach pielęgnują swe więzi ze szkołą. Powstała strona internetowa Stowarzyszenia.Pierwsze oficjalne spotkanie członków Stowarzyszenia odbyło się 16 grudnia 2008 r. . Mimo przedświątecznej pory zebrało się kilkadziesiąt osób żywo zainteresowanych przeszłością i teraźniejszością TG i ZST . Spotkanie poprowadził Prezes Leon Adamczyk.
Zebrani, reprezentujący różne pokolenia, przedstawili swoje szkolne rodowody oraz zaprezentowali swe pomysły i oczekiwania .Bardzo ciepło wspominali szkolne czasy oraz ludzi, których tu spotkali.


W części oficjalnej znalazły się wystąpienia Prezesa i Wiceprezesa Stowarzyszenia a także absolwenta rocznika 1952, Romana Pustułki oraz Wiceprezydent Miasta Rybnika, Joanny Kryszczyszyn, absolwentki z roku 1981. Obejrzano także prezentację multimedialna obrazującą cele i zadania Stowarzyszenia.
Podczas części nieoficjalnej zebrani podzielili się opłatkiem oraz złożyli sobie świąteczno-noworoczne życzenia. Sobie nawzajem oraz Stowarzyszeniu życzyli wszelkiej pomyślności, zwłaszcza, że plany na rok 2009 są bardzo ambitne.

Kronikarz Stowarzyszenia K.P.

Jest światło i nieustający dzień tam, gdzie panuje miłość. ks. Tadeusz OlszańskiJeżeli chcesz być powiadamiany o nowościach na stronie - zapisz się.
Obecnie posiadamy 98 zarejestrowanych uśytkowników/p>

Jak oceniasz naszą witrynę?
Bardzo dobra
Dobra
Nienajlepsza
Zła


[ Wyniki ]