Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Technikum Górniczego i ZST w Rybniku
Witaj na stronie Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Technikum Górniczego i ZST w Rybniku.


kwartalnik 30

7 czerwca 2016 roku po raz trzydziesty spotkaliśmy się na Kwartalniku Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Technikum Górniczego i Zespołu Szkół Technicznych. Od siedmiu lat spotykamy się co kwartał, zawsze o godz. 17.00 w sali nr 93.
Oficjalne rozpoczęcie spotkania to tradycyjnie rola prezesa, Leona Adamczyka i tym razem nie mogło być inaczej. Następnie Konrad Solich (absolwent z roku 1952) odczytał swoją petycję do Rady Miejskiej Miasta Rybnik odnośnie nazwania skwerku sąsiadującego z budynkiem szkoły imieniem generała Stefana Witkowskiego.

Dzięki staraniom prezesa aż cztery osoby zagościły dziś po raz pierwszy na naszym Kwartalniku i oczywiście to one dzisiaj wspominały lata szkolne oraz swoją dalszą karierę. Byli to:
 • Stanisław Mrozek, absolwent z roku 1952
 • Stanisław Niemiec, absolwent z roku 1970 (wraz z małżonką Małgorzatą, członkinią stowarzyszenia )
 • Aleksander Żabicki, absolwent z roku 1970
 • Roman Brawański, absolwent z roku 1979

 • Dzisiaj także swoje wystąpienie miała p. dyrektor Grażyna Kohut. Zapoznała wszystkich zebranych z konkursem „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły" w którym to nasza szkoła została laureatem. 19 maja 2016r. dyrektor szkoły – Grażyna Kohut razem z przedstawicielami zakładów pracy odebrała z rąk dyrektora KOWEZiU statuetki dla najlepiej współpracujących w Polsce szkół z pracodawcami. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej przyznał tytuł laureata pięciu szkołom z całej Polski. Dwa z nich otrzymał Zespół Szkół Technicznych w Rybniku. Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych otrzymało tytuł laureata w branży budownictwo, drogownictwo i instalacje budowlane w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej we współpracy ze ZRE Katowice S.A. - Zakład Zachód, zaś w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 im. Stanisława Staszica tytuł laureata w branży górnictwo, hutnictwo i odlewnictwo w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej z Kompanią Węglową S.A. – Oddział KWK Chwałowice (obecnie Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.)

  Swoimi przemyśleniami na temat dalszej przyszłości polskiego górnictwa węgla kamiennego podzielił się z nami profesor Wacław Trutwin (absolwent roku 1952) a wspólnymi rozmowami przy kawie i ciastku zakończyliśmy nasz jubileuszowy trzydziesty Kwartalnik Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Technikum Górniczego i Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku.

  Aby dzień przedniować, a noc przenocować. Przysłowie  Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowościach na stronie - zapisz się.
  Obecnie posiadamy 98 zarejestrowanych uśytkowników/p>

  Jak oceniasz naszą witrynę?
  Bardzo dobra
  Dobra
  Nienajlepsza
  Zła


  [ Wyniki ]